Rødøy - båter med nr 469 - 475 (B)

Båt

N 469 R

Må Lunik

Eier: Egil Martiniussen, 8754 Øresvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 470 R

Mkr Liv Gerd

Eier: Magnor Lydersen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/
Er tatt ut i registeret for Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig nr.

.

N 471 R

Må Måken

Eier: Reidar Lydersen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 472 R

Må Edel

Eier: Torleif Olsen, 8197 Storselsøy.
MR: 1971/1973/
Er tatt ut i registeret for Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig nr.

.

N 473 R

Mkr Urland

Eier: Odd Kvalvik med flere, 8194 Jektvik.
Ser ut til å være overtatt fra Albert Hilstad mellom 1971 og 1973. Se under.
MR: 1973/1976/

.

N 473 R

Mkr Urland

Eier: Albert Hilstad, 8754 Øresvik.
MR: 1971/
MR 1973: Ser ut som den er solgt til Odd Kvalvik med flere, se foran her.

.

N 474 R

Må Sigrid

Eier: A, Nikolaisen, 8193 Hansvikhaugen
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 Ledig/

.

N 475 R

Må Måken

Eier: Ole Svendsen, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/
Tatt ut av merkeregisteret og er ikke nevnt i Rødøy 1973.
MR: 1973 ledig/1976 ledig/

Merkeregisteret